เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมในพิธีขบวนแห่พญาการเมืองประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง