เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมข้าวสามัคคี ของทำความดีเพื่อ อยู่อย่างพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของข้าวและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่กระบวนการ หว่านกล้า ไถนานา ลงแขกปลูกข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกฟาดข้าว และเรียนรู้พิธีกรรมต่างไปสำหรับการปลูกข้าวและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ (ภาพกิจกรรม)