เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 มีพิธีทำบุญพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน