โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยได้รับเกียรติบัตรรับรองเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566