เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักตีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล