เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” นำโดยนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายบูรณาการสร้างคลังอาหารชุมชน ปลูกไม้ผลสองข้างทาง ณ ชุมชนบ้านหนองเต่า