วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2566 ครูแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่