ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย มทบ.38 โดย ขุนภักดี38 จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ #กิจกรรมเสาธง5นาที วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.66 เวลา 0820 ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้จิตอาสา904 ,ชุดขุนภักดี 38 จาก มว.ดย.มทบ.38 จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที “ชวนน้องร้องเพลงชาติ” ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยร่วมกับคณะครู อาจารย์และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงชาติ เพลงสดุดีจอมราชาและ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยการขับร้องเพลงอย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้ทีมวิทยากรได้พบปะพูดคุยหน้าแถว ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความสนใจ เกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย