เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง” โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ หอประชุม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล