นักกีฬาโรงเรียนน่านปัญญานุกกูล  จังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยโดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  จำนวน 6 คน ผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน เข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023 Berlin “เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ กรุงเบอร์ลิน  ปี 2566” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 

1.นายสิธิพล  พิศจาร  ผ่านการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนประเทศไทย

2.นายสิธิกร  พิศจาร  ผ่านการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนประเทศไทย

3.นายธีรยุธ แซ่ผ่าน  ผ่านการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนประเทศไทย

4.นางสาวกรกรนก  บัวศรี  ผ่านการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนประเทศไทย

5.นายจิรายุ แซ่ลิ้ม   ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนประเทศไทย