นายพงษ์ศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน พร้อมคณะครูงานกีฬา
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล สังกัด สศศ.ภาคเหนือ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน