วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านประธานในพิธีเป็นผู้เดินตรวจกองลูกเสือ เนตรนารี