วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567
คณะครูเข้าร่วมขบวนแห่น้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ เวลา 15:00 น
จังหวัดน่านได้จัดทำกำหนดการพิธี พิธีกรรมตักน้ำ จากบ่อน้ำทิพย์ ณวัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และมีขบวนราชรถแห่น้ำจากบ่อน้ำทิพขึ้นดอยพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567