เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจในจังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด เทคโนโลยีฝนหลวง ตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล