Spread the love

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ  พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง  ของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวาย พวงมาลา ถวายราชสดุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เพื่อถวายเป็นราชสักการะ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับมอบทุนสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ในจังหวัด ณ ห้องประชุมวิชาการ สพป น่าน เขต 1

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน…

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน จัดพิธีเปิดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้กรอบแนวคิด เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู…