กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561

1. VDO การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กพ 2562

2. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกดูรายละเอียด