ประกาศการจัดหอพักสำหรับนักเรียนเข้าพักประจำหอนอนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการนำเสนอระบบดูแลช่วยเหลือประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการนำเสนอระบบดูแลช่วยเหลือประจำปีการศึกษา 2562

  • VTR งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • เอกสารแนะนำกิจกรรมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน