โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanpanya.com Wed, 18 Dec 2019 10:22:10 จดหมายข่าว 2561 http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=67 http://www.nanpanya.com/icon/news_1557473036.jpg

จดหมายข่าว 2561

1557473036
ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นางสาวอายธิกา จันดี ศิษย์เก่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=57 http://www.nanpanya.com/icon/news_1542267836.jpg

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นางสาวอายธิกา จันดี ศิษย์เก่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

1542267836
ท่าอากาศยานน่านนคร ส่งมอบสิ่งของวัตถุต้องห้าม ให้ทางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.nanpanya.com/icon/news_1537850170.jpg

ท่าอากาศยานน่านนคร ส่งมอบสิ่งของวัตถุต้องห้าม ให้ทางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

1537850170
กิจกรรมเสริมพลังครูและวิชาชีพในการดูแล ฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.nanpanya.com/icon/news_1530686887.jpg

กิจกรรมเสริมพลังครูและวิชาชีพในการดูแล ฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก

1530686887
กิจกรรมวันสุนทรภู่ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.nanpanya.com/icon/news_1530686434.jpg

กิจกรรมวันสุนทรภู่

1530686434
กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=40 http://www.nanpanya.com/icon/news_1530686105.jpg

กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด

1530686105
กิจกรรมวันไหว้ครู http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.nanpanya.com/icon/news_1528965245.jpg

กิจกรรมวันไหว้ครู

1528965245
ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ครั้งที่ 5/2561 http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.nanpanya.com/icon/news_1528949308.jpg

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ครั้งที่ 5/2561

1528949308
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.nanpanya.com/icon/news_1527763604.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้กับคณะครู

1527763604
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ใส่บาตร http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.nanpanya.com/icon/news_1527763398.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนายสมพงษ์ อุ่ยใจ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

1527763398