ปาล์มน้ำมัน

ลักษณะวิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอกเพศผู้

ดอกเพศเมีย

ผล