กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดย ผู้อำนวยการสมพงษ์ อุ่นใจ นำคณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน ภาพกิจกรรม