เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ธนชาต Spirit of DRIVE ร่วมกับผู้ประกอบการใช้รถยนต์ใช้แล้วภาคเหนือ ขับเคลื่อนน้ำใจสู่สังคม ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ ปันน้ำใจให้น้องๆ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ธนชาต Spirit of DRIVE ร่วมกับผู้ประกอบการใช้รถยนต์ใช้แล้วภาคเหนือ ขับเคลื่อนน้ำใจสู่สังคม ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ ปันน้ำใจให้น้องๆ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านhttps://photos.app.goo.gl/DBEyD1AMWfVSxy457