เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน