ต้อนรับคณะ “APM Sharing สัมพันธ์ สานฝัน แบ่งปัน” ร่วมกับ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับคณะ จาก บริษัท เอพีเอ็ม …

รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคน

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยการนำของนายพงศกาญจน์ คำศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะครู เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน