ร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Spread the love

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ ดร.นภาพร แสงนิล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน