รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

Spread the love

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต