ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โอกาสรับตำแหน่งใหม่

Spread the love

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2