ร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ ดร.นภาพร แสงนิล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ …

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โอกาสรับตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2