งานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบด้วยงานสัมมนาวิชาการ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมจากสมาคม และนางน้ำฝน เวศนารัตน์ …