ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด”

Spread the love

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด” ณ หนองน้ำครก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน