โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณ

Spread the love

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรและโล่เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จากอธิบดีกรมอนามัย ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15