วันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

Spread the love

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นำโดยนางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565