รับรายงานตัวนักเรียน เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Spread the love

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนทั้งจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลภูเพียง มาคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคนผลการดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “เปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับ โควิด-19”