การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Spread the love

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน