โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรและโล่เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จากอธิบดีกรมอนามัย ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ขอขอบพระคุณพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสทำบุญอายุครบ 66 ปี 46 …