รับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 20 พ.ค.2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลภูเพียง มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) ให้กับนักเรียน อายุ 5 -11 ปี จำนวน 30 คน อายุ 12 ปีขึ้นไป …

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19 พ.ค. 2565 โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนน่าน ร่วมต้อนรับ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะคณะผู้ตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จ้งหวัดน่าน โรงเรียนนำเสนอมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และทำการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียน …