กิจกรรมวันเด็ก 2565

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อีกทั้งมอบของขวัญและกล่าวอวยพรเนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับ ในกิจกรรมวันเด็กปีนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายอาทิเช่น กิจกรรมลอดซุ้มเด็กดี กิจกรรมฐานต่างๆ ที่ครูได้จัดให้ สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ Covid-2019 ที่เข้มงวด