กิจกรรมวันเด็ก 2565

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อีกทั้งมอบของขวัญและกล่าวอวยพรเนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ …