งานหลักสูตร

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ (วิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)