เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่…

เตียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรโรงรียนน่านปัญญานุกูล ได้มีการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของหอนอน /ห้องเรียน/โรงอาหาร…

ฉีดวัคซีน AstraZeneca

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วม ฉีดวัคซีน AstraZeneca เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า…

ประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร และคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564…

งานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ (วิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)…