ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  (COVID – 19) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 …