กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564

Spread the love

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)