กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ …