พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดบ้านวิชาการ(open house)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ…

นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูผู้สอนนำเสนอ…