พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดบ้านวิชาการ(open house)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งกล่าวปัจฉิมโอวาทประจำปีการศึกษา 2563 พิธีในวันนี้ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน …

นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูผู้สอนนำเสนอ จำนวน 71 คน ในงานด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป