ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการนี้ …

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการคนใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ทักษะเมื่อเกิดอัคคีภัย ภาพกิจกรรม