ตัวแทนนักกีฬา คณะครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1 ระหว่างวันที่24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าแข่งขัน 7 รายการ ได้รับรางวัล 3???ทอง 100 เมตร ,กระโดดไกล, 4×400ชาย ได้รับรางวัล 2??เงิน 400,800 ได้รับรางวัล 2??ทองแดง 200,4×400หญิง ภาพกิจกรรม