ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกัน

Spread the love

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคนพิการ “วิ่งด้วยกัน น่าน” ประจำปี 2564 ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และบริษัท กล่องดินสอจำกัด จัดโครงการวิ่งด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการออก กำลังกายและมีโอกาสเข้าร่วมสัดมได้มากขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ภาพกิจกรรม