ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล…

ร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1

ตัวแทนนักกีฬา คณะครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1 ระหว่างวันที่24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564…