ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคนพิการ “วิ่งด้วยกัน น่าน” ประจำปี 2564 ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และบริษัท …

ร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1

ตัวแทนนักกีฬา คณะครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1 ระหว่างวันที่24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าแข่งขัน 7 รายการ ได้รับรางวัล 3???ทอง 100 เมตร ,กระโดดไกล, …