ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล

Spread the love

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา8.30-10.30 น. นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง