คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Spread the love

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภาพกิจกรรม