ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2564  ผู้อำนวยการสมพงษ์  อุ่นใจ ,ผู้อำนวยการปวริศา  สิงห์อุดร และคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  ครั้งที่ …